OPERATION LILLA KAOS

SPELIDÉ

På banan finns ett stort flygplan som ligger i mitten av spelfältet. Vid flygplanskraschen hänger utslagna soldater i som inte har hoppat i tid kvar i träden i sina fallskärmar. Nu gäller det för båda lagen att säkra planet och lägga beslag på dessa militära hemligheter.På varje sida om banan finns lagens respektive baser. Runt planet finns det 4 kanontorn vars placering är positiv att befästa. Det finns även kravallsköldar placerade på banan som är fria att utnyttja. Det gäller nu för de två lagen att samla så mycket poäng som möjligt! På båda sidor av flygplanet finns det en missilramp placerad. Målen är att ta missilramperna tillbaka till sin safezon och erövra kanontornen genom att hissa sin flagga. När uppdragen är genomförda gäller det att hissa den stora flaggan mitt på planen. Lyckas man hålla flaggan tills tiden går ut är spelet slut och poängen räknas ihop. Det finns även en portfölj placerad i planet som innehåller rökgranater. Det lag som först tar portföljen får även innehållet. När spelet är slut byter man sida och kör samma upplägg igen fast man byter sida. Denna bana är väldigt intensiv då reglerna är sådana att när man är träffad så får man springa tillbaka till sin bas, vänta en minut och sedan ge sig ut igen! Man kan även bli helad av medics!

ÖVRIGT:

Vid varje bas finns en liten safezone med tak där deltagarna kan rengöra masker, fylla på skott mm. Det finns även en större kombinerad safezone/ammozone i utkanten av banan där man kan köpa mer boll, fylla på luft osv.

BOKNINGSFÖRFRÅGAN